A török pusztítás után Szarvast azok a szlovák (tót) telepesek építették újjá, akiket báró Harruckern János György a Felvidékről hozott ide. Az új hazát keresőkkel 1722. július 23-án írták alá a Letelepedési Szerződést. Ezt a napot 2002-ben a helyi képviselő-testület Szarvas Város Napjává nyilvánította. A városnapi ünnepséget azóta minden évben a július 23-hoz legközelebb eső hétvégén tartják.

Szarvas, városnap, Szarvas, városnap, Szarvas
Az ünnepi menet a Kossuth utcán haladt végig. Fotó: Lipták Judit

A szombati rendezvény a hagyományoknak megfelelően a Kossuth-téren kezdődött, ahol a város vezetői megkoszorúzták báró Harruckern János György szobrát. Innen az ünnepi menet fúvószenekari kísérettel vonult a Kossuth utcán át az evangélikus Ótemplomig.

A templomban az ünnepség egy rövid istentisztelettel kezdődött, melyen részt vett Igor Furdik, a Szlovák Köztársaság főkonzulja, dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, valamint Zalai Mihály, a Békés megyei közgyűlés elnöke is. Lázár Zsolt evangélikus esperes, az Ótemplomi Egyházközség igazgató lelkésze igehirdetésében is megemlékezett a városalapítókról.

Frankó Anna, a szarvasi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke szlovák és magyar nyelven is szólt a megjelentekhez. Mint mondta, „azokra emlékezünk most, akik a legrosszabb időkben is kitartottak, otthont és családot alapítottak”. Hangsúlyozta, hogy az utódok igyekeznek megőrizni az örökséget, amit jól bizonyít az is, hogy éppen a napokban adták át a szépen felújított szlovák tájházat.

Babák Mihály polgármester szerint a Szarvasra betelepített tótok merészek voltak, bíztak a jövőben és gyönyörű helyet választottak otthonuknak. Méltatta Tessedik Sámuel tevékenységét, majd a jelenről szólva hangsúlyozta: Szarvas egy sikeres város, melynek lakói vigyáznak az őseiktől kapott örökségre.

Szarvas, városnap, Szarvas, városnap, Szarvas
Szarvas város 2018. évi díszpolgára: Medvegy Pálné (középen). Fotó: Lipták Judit

Az ünnepi beszédek után a kitüntetések átadása következett. Idén a díszpolgári címet Medvegy Pálné Klimaj Zsuzsanna pedagógus, a szarvasi Szlovák Általános Iskola nyugalmazott igazgatója kapta. Ahogyan az méltatásában is elhangzott: egész életét, munkáját, magatartását meghatározta szlovák nemzetisége. Pedagógusi pályafutása végig a szarvasi szlovák általános iskolához kötődött, ahol kezdetben diákotthoni nevelőként, majd tanárként, később igazgatóhelyettesként, végül csaknem negyedszázadon át igazgatóként dolgozott. Vezetése alatt az intézmény örök időkre beírta magát a magyar oktatás emlékkönyvébe. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték már el, melyekhez most a Szarvas Város Díszpolgára címet is megkapta.

A köztiszteletben álló pedagógus a kitüntetés átvétele után így nyilatkozott:

- Soha nem gondoltam volna, hogy életem utolsó negyedében ekkora csodát élhetek meg! Hogy mit tettem? Végeztem a feladatomat és a kötelességemet. Számomra mindig a tanítványaim voltak az elsők. Ha észrevettem, hogy valamelyik gyermek lelke sajog, akkor lehajoltam hozzá, megsimogattam, s ha szükségesnek láttam, külön időt is szántam egy beszélgetésre. Volt úgy, hogy az élet engem is keményen sújtott – olyankor mindig a tanítványaim szeretete emelt fel.

Az ünnepségen összesen 42-en vehettek át valamilyen elismerést (lista a cikk végén). A díjak átadása után a résztvevők koszorúkat helyeztek el a templom előtti Letelepedési Emlékkőnél. Ezt az emlékkövet 2002-ben állíttatta a város önkormányzata. Azoknak a szlovák telepeseknek a neve van belevésve, akik elsőként jöttek ide, hogy a török által elpusztított település helyén újra életet teremtsenek.

Szarvas, városnap, Szarvas, városnap, Szarvas
A kitüntetettek az evangélikus Ótemplom előtt. Fotó: Lipták Judit

A kitüntetettek:

A Szarvas Városért díjat idén hárman kapták meg: Novodomszky Éva televíziós műsorvezető; Földesi Zoltán önkormányzati képviselő; Váradi László mérnök, a HAKI nyugalmazott igazgatója.

Közművelődési díjat kaptak: Nádházy Péter színművész; Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója; Szemerédi Bernadett színművész; Sztrehovszky Zsuzsanna nyugalmazott középiskolai tanár; dr. Búzás László nyugalmazott főiskolai főigazgató-helyettes, szerkesztő (posztumusz).

Közszolgálati díjat vettek át: Szarvasi Mentőállomás; Kiss Melinda adócsoport-vezető; Rónyai Ágnes, a Gyermekélelmezési Nkft. ügyvezetője.

Pedagógiai díjban részesültek: Bencsik Tibor Zoltán, a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusa; Litauszky Zoltánné, a Fő téri Általános Iskola pedagógusa; Mocskonyi Gábor; a Székely Mihály Szakképző Iskola pedagógusa; Tóthné Lipták Erzsébet pedagógus és Tusjak Mihályné pedagógus.

Közegészségügyi díjat vettek át: Fülepi Aranka szakápoló; dr. Kozma Manuela belgyógyász, háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos; dr. Szloszjár Judit szemész szakorvos; Tarrné Kis Ilona asszisztens.

Szarvas Város Kulturális Életéért díjat kaptak: Tessedik Táncegyüttes; Iváncsó Viola zongoratanár, tanszakvezető; Korbely István festőművész; Bohák Péter (Pierre) operatőr, riporter, műsorvezető.

Szarvas Város Szociális Tevékenységéért díjat vehettek át: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportja; Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének Szarvasi Területi Szervezete; Kelcsi Sarolta gondozási központ vezető; Kepenyes Zoltánné szociális munkás, esetmenedzser; Varga Margit szociálgerontológus.

Védelmünkért díjat kaptak: Gyurcsán Tamás címzetes rendőr törzsőrmester; Petruska László senior rendőr százados; Sándor Andrea címzetes rendőr őrnagy.

Szarvas Város Turizmusáért díjat vett át: Bogdán Tamás szállodaigazgató; Lestyan-Goda Judit, a Körös-Maros Nemzeti Park Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának vezetője; dr. Szabó Károlyné Marcsi, a Békéscsabai Jókai Színház művészeti főtitkára és titkárságvezetője.

A Szarvas Város Gazdaságfejlesztéséért díjat idén az Oryza Kft-nek ítélték oda.

Szarvas Város Ifjú Tehetsége díjat kaptak: Opavszky Márk kajakozó; Szántosi Dávid asztaliteniszező; Szrnka István Artúr, a Szlovák Általános Iskola tanulója; Uhljar Anna Janka, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákja; ifj. Zima János, a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola klarinét szakos növendéke.

Szarvas, városnap, Szarvas, városnap, Szarvas
Az ünnepség után mindenki kaphatott a város címerével díszített tortából. Fotó: Lipták Judit